תאונות תלמידים וילדי גנים

כל התלמידים הלומדים במוסדות החינוך בארץ וכך גם ילדי הגנים, מבוטחים בביטוח תאונות תלמידים. מדובר בביטוח מסוג "נכות תאונתית" המעניק פיצוי כספי בגין נכות צמיתה או מוות, חס וחלילה, שנגרמו לתלמיד באירוע תאונתי (נפילה, חבלה וכיוב'). בנוסף, הביטוח מעניק גם פיצוי כספי בגין ימי היעדרות מביה"ס שנגרמה עקב אותה תאונה (מעבר לתקופת המתנה הקבועה בפוליסה).

חשוב לציין כי הביטוח מעניק כיסוי ביטוחי במשך 24 שעות ביממה. בין אם האירוע אירע בבית הספר ובין אם אירע מחוץ לבית הספר לרבות בימי שבתות, חגים וחופשות. יחד עם זאת, הפיצוי הכספי המשולם לנפגע במסגרת ביטוח זה הינו חלקי ביותר ולעיתים קרובות אינו מפצה בגין הנזקים וההפסדים העצומים הנגרמים לילד ולהורים עקב תאונות וחבלות קשות. במקרים אלו יש לפעול במישורים נוספים.

אם למשל מדובר באירוע תאונתי שאירע בבית הספר (או בגן), יתכן שניתן יהיה להגיש גם תביעה לפיצויים כנגד בית הספר (או הגן). אם למשל מדובר באירוע שאירע ברחוב/ בית מלון/ גן שעשועים וכו' יש לבדוק אפשרות להגיש תביעה נוספת כנגד האחראים על אותו מקום או מתקן. לעיתים קרובות תאונות אלו נגרמים בשל רשלנות או חוסר זהירות מצד אותם גורמים ולכן ניתן להגיש נגדם תביעה לפיצוי הילד הניזוק.

הטיפול במשרדנו הינו טיפול בכל המישורים הנ"ל. דהיינו אנו מייצגים את ההורים והילד הניזוק בתביעתם לקבלת פיצויים מכל הגורמים שפורטו לעיל. תביעות אלו נעשות בשיתוף פעולה מלא עם יועצים רפואיים ויועצי בטיחות העובדים מזה שנים רבות עם משרדנו ומסייעים בייעוץ ובהכנת חוות דעת רפואיות ומקצועיות. לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני חשיבות רבה לצורך מימוש זכותכם לקבלת הפיצוי הראוי בהמשך הדרך ולכן, אל תהססו לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד העוסק בתחום זה סמוך לאחר הפגיעה בתאונה. אם מצבו הרפואי של הילד אינו מאפשר הגעה למשרד עורכי הדין, ניתן לפנות בשלב ראשון באמצעות בן משפחה או לתאם ביקור בבית או במוסד הרפואי בו הילד מטופל.

אנו ממליצים שלא לחתום על מסמכים הקשורים לפגיעתך בתאונה ולא למסור מידע לגורמים המעורבים השונים (חברות ביטוח, המוסד לביטוח לאומי וכיוב') לפני קבלת ייעוץ משפטי מעו"ד העוסק בתחום.