נזקי גוף- ייצוג נתבעים

במקרים רבים פונים למשרדנו בעלי עסקים ומעסיקים המוצאים עצמם נתבעים בגין נזקי גוף שנגרמו לזולתם (בעיקר לעובדים שלהם או למבקרים בשטחם).

בעלי עסקים אלו היו סברו בתמימותם שיש להם כיסוי ביטוחי מתאים מפני תביעות מסוג זה (ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג') אך למרבה הצער חברת הביטוח מתנערת מחבותה לשלם פיצויים לניזוק ודוחה את התביעה בטענות שונות ומשונות. או אז, מוצא בעל העסק את עצמו בודד במערכה כאשר הן הנתבע והן חברת הביטוח מעלים טענות כנגדו.

אנו מציעים במקרים כגון אלו פתרון משפטי הכולל התגוננות מפני התביעה ופעילות נמרצת כנגד חברת הביטוח לקבלת הכיסוי הביטוחי המובטח בפוליסה.
למשרדנו יתרון במקרים מסוג זה הן לנוכח הנסיון רב השנים שנצבר והן לאור העובדה שהמשרד ייצג בעבר גם חברות ביטוח ולכן מכיר היטב גם את הפן השני של המטבע.