הסכמים נוטריונים

עו"ד ברוך צבע הינו בעל רישיון לשמש כנוטריון משנת 2009.

במסגרת השירותים הנוטריונים שניתן לקבל במשרד:
אימותי חתימה נוטריוניים על מסמכי בנקים למשכנתאות, יפויי כח, תצהירים, אימות מסמכים "נאמנים למקור" ועוד.