רשלנות רפואית

כאשר נגרם נזק למטופל (מחלה, נכות, מוות, פגיעה נפשית וכיוב') כתוצאה מטיפול רפואי רשלני יתכן ויש מקום להגשת תביעה לתשלום פיצויים כנגד המוסד הרפואי (וכן כנגד מי מהצוות הרפואי) שנתן את הטיפול.

השאלה האם אכן מדובר בטיפול רפואי רשלני הינה שאלה מורכת וקשה שיש לבחון אותה הן מההיבט הרפואי (באמצעות קבלת ייעוץ וחוות-דעת רפואיות מרופאים מומחים) והן מההיבט המשפטי (באמצעות עורך דין העוסק בתחום זה).

משרדנו מטפל במגוון רחב של תיקי רשלנות רפואית: רשלנות במהל ההריון והלידה, רלשנות באיבחון מחלות שונות או איחור באיבחונן, רשלנות בניתוחים לרבות בניתוחים קוסמטיים ועוד. לצורך כך אנו נעזרים בטובי המומחים הרפואיים לצורך מתן ייעוץ, הערכת הסיכונים והסיכויים בתיק וכתיבת חוות דעת רפואיות המוגשות במצורף לכתבי התביעה המוגשים לביהמ"ש.

הטיפול בתיק רשלנות רפואית הינו מורכב ורגיש. הוא מתחיל בפגישה בה אנו שומעים מהלקוח את סיפור המעשה, עובר באיסוף כל התיעוד הרפואי מהמוסדות הרפואיים השונים, פניה לרופאים מומחים לצורך קבלת ייעוץ וכתיבת חוות דעת, הגשת כתב התביעה לביהמ"ש וניהול התיק עד לקבלת פסק הדין.