דיני תאגידים

דיני תאגידים

ייעוץ שוטף וליווי משפטי החל משלב הייזום העיסקי, הסכמים למיזמים משותפים, הקמת חברות, הסכמים מסחריים, טיפול במכירה/ קניה / העברת מניות וכיוב'.

המשרד גם מעניק ייעוץ משפטי שוטף לקיבוצים הן במישור העיסקי והן בתחום האגודות השיתופיות.

בהקשר זה יצוין כי עו"ד ברוך צבע שימש משך שנתיים עוזר הוראה בקורס דיני תאגידים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
בנוסף, בהיותו שכיר במשרד עורכי דין מהגדולים בארץ, טיפל עו"ד צבע בעניינים המשפטיים של קבוצות חברות מהגדולות בארץ וטיפל באופן שוטף בחברות ומפעלים במגזר הקיבוצי.